Kehitä valmistuksen ketjua 3D-tulostamalla

Develop the manufacturing chain with 3d printing

15.10.2020

3D-tulostus avaa uusia mahdollisuuksia ratkaista valmistushaasteita. Parhaimmillaan lähdetään liikkeelle asiakkaan ratkaisun tarkoituksesta ja tehtävästä. Tähän luodaan optimaalisin ratkaisu, joka hyödyttää keveydellään, vähäisellä tilantarpeellaan sekä toimintaa tukevilla, täydellisillä muodoillaan. Käytännössä käsillä on usein jo kokonaisratkaisu, joka luo kehitykselle raamit. Kehittäminen kannattaa silti, sillä näissäkin tapauksissa voidaan useimmiten saada aikaan paljon parannuksia.

Asiakkaamme komponentti on oiva esimerkki, jossa metallitulostaminen yksinkertaisti huomattavasti aikaisemman, vaikeasti toteutettavan rakenteen valmistusta. Lähtökohdassa pienet, 0,8 mm:n poratut reiät ohuessa levymäisessä rakenteessa pyrkivät aina sulkeutumaan, kun putkimainen osa ja levymäinen osa hitsattiin yhteen. Yhteistyössä luotiin uusi ratkaisu, jossa tulostimme suorakulmaisia ​​kanavia. Tulostaminen korvasi hitsauksen kokonaan. Tulostuksen ja uuden muodon ansiosta kanavat ovat nyt aina auki ja aikaansaatu laajempi kanava-alue parantaa edelleen nestevirtausta. Kierteisen osan kyyneleen muotoinen muotoilu tekee komponentista kevyemmän verrattuna aikaisempaan suorakulmaiseen muotoon.

Muovitulostamista hyödynnettiin valmistusprosessin parantamisessa edelleen. Ennen koneistusta ennakoitiin levymäisen osan mahdollista värinää koneistamisen aikana. Värinän estämiseksi tulostettiin polymeeripidike, jolla oli kappaleen vastamuoto. Kun työkappale painetaan tukevasti pidikettä vasten, se voidaan tuettuna helposti työstää, eikä tärinöitä tapahdu. Pidikkeeseen lisättiin kohdistusurat kohdistuksen yksinkertaistamiseksi koneistuksessa.

Tässä tapauksessa osan ja siten koko ratkaisun suorituskykyä voitiin selvästi parantaa. Kuten monesti käy, tulostamalla asiakkaan osaa voitiin lisäksi keventää. Työvaiheiden vähentäminen säästi aikaa ja rahaa. Lisähyötynä Inconel antaa hyvän korroosionkestävyyden ja suuren lujuuden. Aikaansaatu pinnankovuus ratkaisi aiemmin koettuja kulumisen aiheuttamia ongelmia.

Ota yhteyttä, keskustellaan lisää mahdollisuuksista.