Delvan kanssa yhteistyössä metallitulosteena tuotettu komponentti tuo kilpailuetua – Snowsus hyppäsi edelläkävijöiden kelkkaan

20.6.2022

Metallitulostus kiinteänä osana valmistuksen keinovalikoimaa luo uusia mahdollisuuksia. Sen avulla pääsemme vähemmällä ja viisaammin pidemmälle. Näin toimi myös Snowsus, joka päätti hyödyntää metallitulostusta edistyksellisessä jousitusratkaisussaan. Metallitulostuksessa on tärkeää huolellisesti miettiä tavoiteltavan rakenteen lisäksi materiaali, sillä osuvalla materiaalivalinnalla voimme moninkertaistaa tulostuksesta saatavat hyödyt.

 

Sähköistymisen trendi luo tarvetta uusille ratkaisuille

Mobiileissa ratkaisuissa painolla on suuri merkitys. Metallitulostus on tässäkin mahdollistaja. Varsinkin sähköistymisen myötä painon merkitys kasvaa; akkujen ja muiden sähkökomponenttien aiheuttama lisäpaino joudutaan kompensoimaan keventämällä muita komponentteja. Tämä on myös yksi Snowsusin uuden ratkaisun ydinteemoista: sähköllä käyvien laitteiden kantama on suhteessa sen painoon ja akkujen varauskapasiteettiin. Keveissä maastokulkuneuvoissa painon karsiminen on luonnollisesti järkevää ja merkityksellistä myös ympäristökuormituksen kannalta.

Snowsus innovoi uutta

Snowsus Oy on uutta ja patentoitua moottorikelkan jousitusta kehittävä yritys. Se luo voimallisesti uusia ratkaisuja ja on innovoinut jousitukseen aiempaa keveämmän ratkaisun. Ratkaisu tuo merkittäviä etuja niin ekologisuuden, ajomukavuuden kuin elinkaarikustannustenkin näkökulmasta. Yrityksessä osattiin tunnistaa metallitulostuksen luomat mahdollisuudet ratkaisuissa: moottorikelkan jousituksen keventämiseksi lähdettiin tutkimaan metallitulostusta komponenttien valmistuksessa.

Kumppaniksi valikoitui Delva

Snowsus valitsi projektiin kumppanikseen Delvan. ”Luotimme tässä Delvaan, koska yrityksen asiantuntijoiden metallitulostusosaaminen on kansainvälisestikin huipputasoa. Lisäksi Delvalla on käytössään laajin materiaalivalikoima, joten pääsemme testaamaan eri materiaaleja projektin eri vaiheissa”, kertoo Snowsusin CEO ja hallituksen jäsen Timo Kronqvist.

Yhteistyössä yritykset hioivat painon ja lujuuden suhteen optimoidun, visuaalisesti erinomaisen komponentin osaksi jousitusta.

”Komponentin materiaaliksi valittiin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa työkaluteräs MS1. Se on luja ja varsin edullinen materiaali, joka tässä tapauksessa antoi pohjan ratkaisun toimivuuden arvioimiseen ja on lisäksi helposti hitsattavissa kiinni kelkan muihin rakenteisiin. Seuraavassa vaiheessa päästään keventämään ratkaisua muilla materiaaleilla kuten titaanilla. Hyödynnettäessä titaanin lujuusominaisuudet ratkaisusta voidaan rakentaa kustannustehokas ja vähentää jousituksen massaa entisestään”, valoittaa Kronqvist.

Kaiken hyödyn irti ottamiseen materiaaleista kannustaa myös Delvan tekninen johtaja Markku Lindqvist: ”Materiaalien valinnassa kannattaa irtautua aiemmin tutusta ja rohjeta tarkastelemaan vaihtoehtoja, joita tulostaminen tarjoaa. Lähdetään tarkoituksesta ja tavoitteesta liikkeelle ja valitaan materiaali niiden pohjalta. Tarkoitus ja tavoitteet voivat kehityshankkeen eri vaiheissa olla eri, kuten Snowsusin tapauksessa. Meiltä löytyy apu yrityksenne pohdintoihin.” Lisää ajatuksia osuvista materiaalivalinnoista löydät Delvan materiaalioppaasta.

Asiakas on oman toimialansa osaaja, Delva hallitsee tulostamisen

Uusi tulostekomponentti keventää moottorikelkan jousituksen painoa osaltaan merkittävästi. ”Yhteistyö Delvan kanssa sujui erittäin hyvin. Me tiesimme, mitä ratkaisulta haimme, Delva tuntee tulostamisen”, toteaa Kronqvist.

Delvan Lindqvistillä on vain hyviä kokemuksia yhteiskehittämisestä eri asiakasyritysten kanssa. ”Me Delvalla tarjoamme juuri sitä kumppanuutta, mitä asiakas kulloinkin tarvitsee. Asiakkaalla on oman toimialansa, sen ratkaisujen ja omien visioidensa paras tuntemus sekä tuotannollisessa toiminnassa prosessien ja niiden lainalaisuuksien tieto ja kokemus. Nämä ovat kunkin yrityksen omaa ydinosaamista”.

“Tulostettavien kappaleiden suunnittelussa taas tarvitaan spesifiä osaamista, jotta tulostuksen lainalaisuudet osataan toisaalta hyödyntää ja toisaalta rajoitukset huomioida. Itse tulostus ja materiaalit ovat toisiinsa vahvasti liittyviä osaamisalueita, jotka edellyttävät niin taitoa kuin kokemusta. Jokaisella materiaalilla on omat ominaisuutensa, jotka on prosessissa osattava ottaa huomioon onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaiken tämän lisäksi tarvitaan syvää osaamista muun muassa simulaatiosta, optimoinnista ja laskennasta jälkikäsittelyyn. Näihin tarjoamme tukeamme”, Lindqvist jatkaa.
Lue lisää ajatuksistamme kumppanuudesta metallitulostuksessa.

 

Snowsus vieraana Pohjoinen Teollisuus tapahtumassa

Snowsusin Timo Kronqvist oli Delvan vieraana Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa 17.5.2022. Timo Kertoi kelkkailusta innostuneille kuulijoilleen Snowsusin kumouksellisesta, patentoidusta ratkaisusta, joka “ei vastusta voimaa, vaan sopeutuu ja uudelleen ohjaa sitä”.

Ratkaisun keihäänkärkenä on äärimmäisen kevyt takajousitus, joka tarjoaa omaa luokkaansa olevan teho-paino -suhteen. Ratkaisun kulumisen kesto on omaa luokkaansa ja vähentää elinkaarikustannuksia. Tasainen hihnan kireys kaikissa olosuhteissa vähentää osaltaan kitkaa ja pidentää kantamaa. Kaiken kaikkiaan Snowsusin ratkaisu on keveämpi ja vakaampi käsitellä verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.

Edelläkävijät laajentavat keinovalikoimaansa

Me Delvalla toteamme vahvasti: parhaiten metallitulostus hyödyttää teollisuutta, kun se otetaan kiinteäksi osaksi keinovalikoimaa. Tällöin sen potentiaali tunnistetaan kaikessa yrityksen toiminnassa: tuotantoprosessien kehityksessä, kunnossapidon mahdollisuuksissa, koneiden ja laitteiden viemisessä uudelle tasolle sekä mahdollisuuksissa luoda täysin uutta liiketoimintaa.

Snowsus on innovatiivisella jousitusratkaisullaan edelläkävijä. Metallitulostus laajentaa sen keinovalikoimaa ja auttaa toteuttamaan ratkaisun tavoitteesta ja tarkoituksesta käsin. Tämä on esimerkki, joka kannattaa pitää mielessä. Ole yhteydessä Delvaan, kun pohdit oman liiketoimintasi kehittämistä.