Pyrkimykset kestävään kehitykseen hyötyvät 3D-tulostamisesta

9.8.2020

Yritysvastuunäkökulma ja kestävä kehitys saavat syystä paljon huomiota. Aito pyrkimys kestävyyteen edellyttää meiltä valmiutta muuttaa perinteistä ajatteluamme, oppia ja jatkuvasti kehittää tekemistämme. Tulostaminen teknologiana auttaa pääsemään pidemmälle. Meidän on syytä osata nähdä kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen mahdollisuutena tulokselliseen liiketoimintaan.

Lisäävä valmistus, tuttavallisesti 3D-tulostus, tukee monella tavalla näitä pyrkimyksiä. Seuraavassa avataan mahdollisuuksia erityisesti metallitulostamisesta käsin.

Ympäristön ja liiketoiminnan menestys käsi kädessä

Optimaalisesti suunnitellut rakenteet ja huolella valitut materiaalit vähentävät materiaalien käyttöä ja parantavat kestävyyttä. Useista osista muodostuvien kokoonpanojen korvaaminen yksittäisillä tulostetuilla komponenteilla tuo teknistä etumatkaa, auttaa suojaamaan tuoteoikeuksia, tuo säästöjä koko valmistusprosessissa sekä parantaa kierrätettävyyttä.

Tulostettujen komponenttien keveys ja vähäisempi tilantarve auttavat rakentamaan kokonaisia koneita ja laitteita kevyemmin ja pienemmässä koossa. Materiaalien, painon ja kustannusten säästöt ovat tällöin moninkertaiset ja näkyvät myös asiakkaasi tuloksena.

Optimoidut tulostetut metallikomponentit ovat käytössä suorituskykyisiä. Edut tulevat monista eri seikoista. Painon- ja tilansäästön lisäksi tulostetut komponentit mm. parantavat hyötysuhteita tehostamalla kaasujen sekoittumista palamisprosesseissa. Ennennäkemättömät kanavistorakenteet lyhentävät tehostetun jäähdytyksen kautta merkittävästi prosessiaikaa. Virtaviivaistetut kanavat hydrauliikkakomponenteissa lisäävät energiatehokkuutta ja vähentävät vuotoriskejä.

Tulostetut varaosat, osien uusiminen ja korjaus tulostamalla pidentävät laitteiden käyttöikää, uusiokäyttö mahdollistuu. Skannaamisen ja mallintamisen yhdistäminen tulostamiseen avaa uusia mahdollisuuksia kunnossapitoon.

Voisiko yrityksesi liiketoimintaan löytyä lisäävän valmistuksen tarjoamien uusien rakenteiden kautta ratkaisuja, joilla ei vain kuormiteta vähemmän, vaan parannetaan ympäristön tilaa – siis todellisen kestävän kehityksen tie?

 

Tulostaminen on kestävää valmistusta

Digitaalinen valmistus on vahva kansallinen pyrkimys Suomessa. Tehostamme, automatisoimme, haemme ympäristöystävällisyyttä ja kilpailukykyä valmistuksessa. Tulostaminen on luonteva osa kestävän valmistuksen kokonaisuutta.

Metallijauheen sulattamiseen perustuva jauhepetiteknologia käyttää sulattamiseen tarkkoja kohdistettuja lasereita ja energiankulutukseltaan tulostaminen on varsin kohtuullista. Materiaalien kierrätys on olennainen osa valmistusprosessia: sulattamatta jäänyt jauhe suodatetaan paikallisesti ja käytetään uudelleen. Energian kulutus tulostusjauheiden valmistuksessa ja kierrätysmetallien laajamittainen hyödyntäminen jauheen valmistuksessa omaavat kuitenkin vielä tutkimus- ja kehityspotentiaalia.

Tulosteet ovat mitoiltaan erittäin tarkkoja. Lisäävä valmistus luo siis lähestulkoon valmiita rakenteita. Äärimmäisen pienet työvarat viimeistelykoneistuksessa alentavat materiaalin kulutusta, tulostusaikaa ja jälkityöstössä tarvittavaa koneaikaa. Työvaiheiden vähentäminen tuo säästöjä ajassa ja rahassa.

Logistiikan tarve vähenee valmistusvaiheiden vähetessä ja valmistettaessa lähempänä kappaleen käyttöä. Tämä alentaa kustannuksia, ympäristökuormitusta ja kappale on nopeasti käyttövalmis. Lähivalmistuksen voimme nähdä myös lisäävän huoltovarmuutta ja valmistusketjun läpinäkyvyyttä.

Hybriditulostuksessa koneistetun peruskappaleen päälle tulostetaan monimutkaisia rakenteita. Kustannusetu on useimmiten kiistaton. Tämä onkin oiva esimerkki siitä ajatuksesta, etteivät tulostaminen ja perinteiset valmistusmenetelmät ole kilpailijoita keskenään, vaan täydentävät toisiaan.

 

Kestävää menestystä tulostamalla

Tulostaminen on ollut teknologiana tiedossa jo useita vuosikymmeniä. Teknologian kehittymisen kautta mahdollisuudet hyödyntää sitä ovat moninkertaistuneet. Tämä on omiaan lisäämään konepajateollisuuden kiinnostavuutta tulevaisuuden tekijöiden silmissä. Kehittyminen ja uudet mahdollisuudet kasvattavat motivaatiota, mahdollisuus muuttaa maailmaa antaa merkityksen kokemuksia.

Kaikki edellä mainitut valmistuksen tehostamiskeinot auttavat lisäämään suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja siten työn säilymistä ja lisääntymistä Suomessa. Innovatiivinen tulostamisen hyödyntäminen auttaa luomaan uusia vaihtoehtoja, ratkaisemaan suuriakin globaaleja haasteita ja luomaan uutta menestyksellistä liiketoimintaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Jauheen kierrätystä tulostusprosessissa.