Yhdessä ylitämme kaikki 3D-tulostamisen rajoitukset

Metal 3d printed low angles

10.11.2020

Menemme eteenpäin ylittämällä rajoituksia yhdessä. Lisäävää valmistusta hyödyntääksesi sinulla ei ole mitään tarvetta mennä merta pidemmälle kalaan – löydät parhaat ratkaisut Suomesta.

Lisäävä valmistus varaosaliiketoiminnassa lisääntyy kovaa vauhtia monilla aloilla. Syyt siihen ovat selvät: 3D-tulostamalla varaosat voidaan valmistaa nopeasti lähellä tarvetta. Tämä mahdollistaa varastojen pienentämisen tai niistä luopumisen ja vähentää logistiikkaa. Yksittäisten komponenttienkin valmistaminen on mahdollista tulostamalla, sillä se ei vaadi muotteja tai muita kalliita lisätoimia. Kaikki tämä alentaa kustannuksia ja pidentää koneiden ja laitteiden elinkaarta.

 

Suunnittelun ohjeet metallitulostamisessa

Metallitulostuksessa on ollut tärkeää noudattaa tiettyjä suunnitteluohjeita. Yksi nyrkkisääntö on ollut alle 45 asteen kulmien rakentaminen vain tukirakenteilla. Tukirakenne johtaa prosessin tuottaman lämmön pois ja estää osien vääntymät. Tukirakenne kuitenkin lisää tulostettavaa materiaalia, joten se nostaa hintaa. Tuet on myös poistettava tulostamisen jälkeen, mikä voi olla kallista ja joskus jopa käytännössä mahdotonta toteuttaa.

 

Todellisuus ei noudata ohjeita

Huldin lisäävän valmistuksen tiimi kohtasi tämän rajoituksen asiakkaan tarvitessa varaosaa, jossa oli ohuita lapoja matalilla rakennuskulmilla. Näiden lapojen paksuus oli 2 mm ja rakennuskulmat olivat vain 13 °. Matalat kulmat eivät olleet ainoa haaste: nämä kulmat osoittivat lisäksi kaikkiin suuntiin. Näin osan asentoa ei voitu optimoida tulostusalustalle törmäysriskiä tulostuksen aikana pienentävällä tavalla. Kuten usein varaosissa, mallin muuttaminen ei ollut vaihtoehto. Huld löysi kyseisessä tapauksessa asiakkaalle ratkaisun, mutta aloitti jatkoa silmällä pitäen Delvan kanssa kehitysprojektin. Sen tavoitteena oli tulostaa matalakulmaisia ​​osia ilman tukirakenteita. Delva oli peitonnut haasteen monissa asiakastapauksissa – niin varaosissa kuin uusien komponenttienkin kanssa – mutta totesi Huldin tapauksen vaativan erikoisvoimia. Delva aloitti tiiviin keskustelun EOS:n kanssa.

 

Asiakkaan tarpeet ohjaavat

Huldin ja Delvan tavoin myös EOS on aidosti asiakaslähtöinen yritys: teknologia ei ole olemassa itseään varten, vaan täyttääkseen asiakkaiden tarpeet. Yhtiön pyrkimykset edistää kestävää kehitystä ja vastuullista valmistusta korostavat tätä tätä tavoitetta. EOS tarttui kehityshankkeeseen ja ratkaisi matalan kulman ongelmat optimoimalla prosessin parametrit. Näin matalat kulmat eri suuntiin pystyttiin rakentamaan onnistuneesti. Teoria ja käytännön tieto antoivat hyvän perustan ja päättäväisyys johti väsymättömän testauksen kautta tuloksiin.

EOS, Huld ja Delva tuovat yhdessä nämä rakenteet – ja paljon muuta – saataville paikallisesti myös Suomessa.

Kuva: Matalien kulmien (13°) tuloste, tulostettu ilman tukirakenteita. Valmistettu EOS:n standardilevittimellä. Osa ø 240 mm.

Huld on yritys, joka tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen yhdistelmän ohjelmisto- ja tuotekehitysosaamista ja rakentaa tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja. Huldilla on vuosien kokemus lisäävästä valmistuksesta ja yhteistyöstä teollisuuden kumppaneiden kanssa. Huld on innokas löytämään vastauksia monimutkaisiin tehtäviin ja edistämään lisäävää valmistusta saumattomalla yhteistyöllä.

Delva on kokenut metallitulostuksen asiantuntija ja yhteistyökumppani. Tulostuspalvelun lisäksi Delva tarjoaa syvempää kehitysyhteistyötä optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi yksilöllisiin tarpeisiin. Metallien 3D-tulostus tuo uuden ulottuvuuden valmistustekniikoihin ja mahdollistaa kokonaan uudet rakenteet ja ratkaisut. Delva Oy ja sen verkostot tukevat yrityksiä alusta loppuun, myös jälkikäsitellyin komponentein. Syvä materiaaliosaaminen, Suomen laajin materiaalitarjonta ja näkemyksellisyys auttavat merkittävästi lisäämään tulostuksen tuomia etuja. Delvalta metallitulosteet kovaan käyttöön.

EOS on maailman johtava metallien ja muovien 3D-tulostustekniikan toimittaja innovatiivisilla EOS-järjestelmillään. Vuonna 1989 perustettu yritys on lasersulatuksen edelläkävijä metallitulostuksessa ja tarjoaa erittäin tuottavia järjestelmiä myös muovien lisäävään valmistukseen. Tarjonta sisältää myös maailmanlaajuisia, kattavia konsultointipaveluita.

Kuva: Lavan läpileikkaus. Kuten voidaan nähdä, rakenne on täysin tiivis kaikkialla lavassa itsessään. Teknologialle tyypillisellä tavalla, lavan alapuolella pinnankarheus on varsin korkea tulostetussa tilassa, erityisesti todella matalilla rakennuskulmilla.

Kuva: Vasemmalla tulostettu käsittelemätön lavan alapinta, oikealla kuulapuhallettu. Kuten on nähtävissä, kuulapuhallus parantaa pintaa merkittävästi.

Kuva: Tulostettu, käsittelemätön lavan alapinta (31*suurennos).

Kuva: Kuulapuhallettu lavan alapinta (29*suurennus).

Täryhionnalla tai muulla vastaavalla hiovalla menetelmällä voidaan edelleen parantaa pinnanlaatua.

Kaikki artikkelin kuvat: EOS