Kevennä varaosahuolia ja -varastoa 3D-tulostamalla

3D Printed spare part on the left will replace the by hand measured old parts

14.5.2020

Hankintaketjut ja huoltovarmuus ovat olleet tämän kevään polttava puheenaihe. Saatavuusongelmat ovat tehneet pitkien hankintaketjujen aiheuttamat riskit näkyviksi.

Puutteita on ilmennyt sekä standardi- että erikoisosissa. Kun tuotantoprosessi varaosapuutteen takia pysähtyy pidemmäksi aikaa, voivat tappiot olla merkittäviä. Silti on syytä pohtia, kasvatetaanko jatkossa ongelmien välttämiseksi varaosavarastoja merkittävästi. Varastoilla lisätään sitoutunutta tilaa, pääomaa ja potentiaalista hukkaa. Vaihtoehtona voidaan tarkastella keinovalikoimaa laajemmin. Haaste ei luonnollisesti rajoitu vain koneiden ja laitteiden käyttäjiin, arviointia joutuvat tekemään myös kone -ja laitevalmistajat, joita varaosien toimitusvalmius sitoo pitkiäkin aikoja. Yksittäisten varaosien valmistaminen tiedetään myös esimerkiksi malli- ja työkalukustannuksista johtuen kalliiksi.

Kasvava kiinnostus kohdistuu digitaalisiin varaosiin. Ne ovat varaosia, joihin liittyvä tieto siirretään ja säilytetään digitaalisesti. Ne valmistetaan esimerkiksi 3D-tulostamalla, tyypillisesti lähellä loppukäyttäjää. Tällä toiminnalla poistetaan edellä esitettyjen haasteiden lisäksi myös kuljetustarpeita. VTT:n, Aallon ja useiden yhteistyöyritysten 2016-2017 tekemässä tutkimuksessa todettiin tällä hetkellä ainakin noin 5% yritysten varaosatarpeista soveltuvan digitaalisiksi varaosiksi.

Edellä kuvattujen, digitaalisessa muodossa varastoitavien varaosien lisäksi mielenkiintoinen mahdollisuus on vanhojen laitteiden ja koneiden hitaasti kiertävien varaosien saatavuuden parantaminen 3D-tulostamalla. Tulostaminen nopeutuu, tulostettavat koot kasvavat eivätkä kustannuksetkaan yleensä nouse esteeksi kokonaisuutta tarkastellessa. Hidasteena näissä tapauksissa on se, että 3D-mallit tyypillisesti puuttuvat ja ne on ensin luotava tulostuksen mahdollistamiseksi. 3D-skannaus ja -tulostaminen yhdessä voivat ratkaista suuria varaosahaasteita ja pelastaa ikävissä tilanteissa. Lue nettisivuiltamme paljon puhuvasta esimerkistä.

Aina 3D-skannauskaan ei ole tarpeen. Kuvaesimerkissämme korvattavaa osaa mittailtiin toimipisteessämme käsin. Mallinnetut osat kokoonpantiin tietokoneen ruudulla. Havaitut epätarkkuudet voitiin korjata ja 3D-mallit olivat valmiita tulostettaviksi. Tulostaminen osoittautui ajallisesti ja kustannuksiltaan edullisimmaksi tavaksi ratkaista varaosatarve.