Metallin 3D-tulostus – vähemmällä, viisaammin, tehokkaammin

Rosendahl Nextrom is the world’s leading supplier of optical fiber and optical cable production technologies.

25.3.2021

Koneinsinöörin vanha viisaus on, että paras koneenosa on poisjätetty koneenosa. Delva Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Kastellin mukaan Rosendahl Nextromin poltinesimerkki osoittaa, että metallin 3D-tulostuksella rakennetaan menestystä merkittävästi pienemmällä määrällä osia – toiminnallisuudesta tinkimättä.

Rosendahl Nextrom toteuttaa sen, mistä moni vasta visioi

Rosendahl Nextrom on johtava optisten kuitujen ja valokaapeleiden tuotantotekniikoiden toimittaja maailmassa. Ydinosaamista ovat mm. ratkaisut optisen lasin valmistukseen, kuidunvetoon, kuitupinnoitukseen ja valokaapelien tuotantoon. Metallin 3D-tulostuksen mahdollisuudet on yrityksessä otettu tosissaan ja kehitystyö tuottaa tuloksia.

Delva iloitsee yhteistyöstä Rosendahl Nextromin kanssa. Toimitusjohtaja Jarmo Kastell toteaa, että Rosendahl Nextrom on tunnistanut metallin 3D-tulostuksella saavutettavia hyötyjä laaja-alaisesti. Hän kertoo, että optimoiduilla rakenteilla ja mietityillä materiaalivalinnoilla metallin 3D-tulostus tuo usein säästöjä kappaleiden hinnoissa. Kokonaishyötyä kannattaa kuitenkin tarkastella koko toimitusketjusta ja läpi komponentin elinkaaren. Hyödyt ovat rahassa mitattavia ja toteuttavat myös kestävän kehityksen tavoitteita. Niitä yhä useampi yritys tarkastelee tiiviisti taloudellisen tuloksensa rinnalla. Samoilla linjoilla on Etteplanin Tero Hämeenaho, jonka johtama 3D-tulostuksen asiantuntijatiimi suunnitteli tässä artikkelissa esitellyn tulostetun polttimen.

Rosendahl Nextromin 3D-tulostetut polttimet lämpökäsittelyuunissa. Kuva: Delva Oy

Konkreettista kilpailukykyä

Metallin 3D-tulostus, Rosendahl Nextromin tapauksessa jauhepetisulatus, mahdollistaa monista koneistetuista osista tehtyjen kokoonpanojen korvaamisen yhdellä tulostetulla osalla. Suora hyöty tästä näkyy nimikehallinnan ja varastoitavien nimikkeiden määrän pienentymisenä sekä kokoonpanotyön ja sisälogistiikan vähenemisenä. Osan mittaaminen ja mallintaminen, eli käytännössä kopiointi, tehdään vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi tulostamalla useiden osien sijaan yksi suljettu rakenne. Tällä tavoin suojataan valmistajan tuoteoikeuksia. Tehokkuuden parantaminen toteutuu tulostamisen mahdollistamilla rakenteilla, jotka parantavat virtausta ja tekevät siitä tasaisempaa.

Rosendahl Nextromin toimitusjohtaja Timo Id pitää metallin 3D-tulostuksen tarjoamia kehitysmahdollisuuksia merkittävinä ja kokee panostukset osaamiseen ja tuotekehitykseen varsin perusteltuina. Tässä artikkelissa esitelty esimerkki ei suinkaan ole heillä ainoa ja työ jatkuu.

 

Miten lähteä liikkeelle

Delvan teknologiajohtaja Markku Lindqvist on kohdannut kentällä epävarmuutta. Tulostettujen metallikappaleiden hintaa pelätään ja teknologia luokitellaan ”tulevaisuuden jutuksi”. Lindqvist haluaa arkipäiväistää keskustelua tulostamisesta. ”Metallin 3D-tulostaminen on erinomainen jatkumo koneenrakennuksen keinovalikoimaan. Sillä tuotetaan laadukkaita ja kestäviä osia, jotka tuovat toiminnallisuudellaan merkittävää kilpailuetua”, sanoo Lindqvist. Rosendahl Nextromin esimerkissä pystyttiin tulostamalla toteuttamaan perinteistä valmistusta halvempi komponentti. Lindqvist toteaa, että aina näin ei ole. Katsottaessa rakennetta laajemmin voi kuitenkin esimerkiksi tulostamalla saavutettava painonsäästö mahdollistaa koko laitteen rakenteen keventämisen siinä määrin, että kokonaissäästö yllättää positiivisesti.

Tärkeimmäksi viestiksi Delvan teknologiajohtaja nostaa kokeilemisen tärkeyden. ”Aina ei kannata yrittää tehdä heti täydellistä, vaan lähteä iteroimalla liikkeelle”, sanoo Lindqvist. ”Tulostaminen on oiva tapa tehdä uutta, vaikka testivaiheessa tyydyttäisiinkin vanhan osan kiinnitysmitat toteuttavaan ratkaisuun. Tästä on hyvä edetä optimoituihin tuotantokappaleisiin. Näin tehdään Rosendahl Nextrominkin tapauksessa. Uusi design tulee olemaan ihan muuta ja varmasti vieläkin kustannustehokkaampi valmistaa”, summaa Lindqvist.

 

Kestävää kehitystä elinkaaressa

Metallin 3D-tulostaminen on paikkansa lunastanut valmistusmenetelmä muiden rinnalla. Kaikkea ei kannata tulostaa, mutta tulostamalla mahdollistetaan rakenteita, joita muilla menetelmillä ei voida toteuttaa. Parhaimmillaan yhdistetään eri menetelmien hyödyt. Tulostettaessa koneistetun kappaleen päälle Delva puhuu hybriditulosteista ja on toteuttanut näitä menestyksekkäästi lukuisiin käyttökohteisiin.

Vaikka metallin 3D-tulostamisella voimme merkittävästi vähentää osien määrää ja kokoonpanon tarvetta, eivät tulosteet kuitenkaan ole elinkaarensa päässä pois heitettäviä monoliittejä. Tulosteita korjataan tulostamalla, digitaalisuus on hyödynnettävissä ja näin pidennetään komponenttien elinkaarta.

 

Toimiva, tehokas verkosto ja paras valikoima

Delva haluaa olla osa asiakkaan kehittyvää arvoketjua ja tuoda osaamisensa teollisuuden uudistamiseen. Delva palvelee kaikissa tulostamiseen liittyvissä asioissa ja hyödyntää aktiivisesti simulointia valmistuksen tukena. Delvassa uskotaan, että vähemmän on enemmän kaikessa paitsi tulostettavien metallien ja verkostokumppanien määrässä. Delva tarjoaakin Suomen laajimman materiaalivalikoiman metallitulostamiseen ja kehittää jatkuvasti osaavaa yhteistyöverkostoa. Delvan näkemyksen mukaan verkosto monipuolistaa asiantuntijuutta ja lisää resursseja sekä joustavuutta. Kuitenkin asiakas saa aina halutessaan ratkaisunsa yhdestä pisteestä, Delvalta. Yhteistyöllä viedään koko alaa ja teollisuutta eteenpäin. Myös Delva on lisäävän valmistuksen tuoreen ekosysteemin FAME:n jäsen.

Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat menestyksen edellytyksiä muuttuvassa maailmassa. Tälle näkemykselle on rakennettu metallin 3D-tulostukseen erikoistuneen Delvan jämäkkä pohja. Osaava, sitoutunut ja äärimmäisen innostunut organisaatio luo yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja. Delvalta metallitulosteratkaisut kovaan käyttöön.

 

Julkaistu Teollisuusuutisissa / Maaliskuu 2021