Metallin 3D-tulostusta kehitetään EU:n Vipuvoimalla

2.11.2021

 Delva kehittää määrätietoisesti metallin 3D-tulostamista ja panostaa osaamiseen sekä investoi kapasiteettiin. Euroopan aluekehitysrahaston tuki on nuorelle yhtiölle kullanarvoista.

Kasvua ei synny ilman osaamisen jatkuvaa syventämistä ja laajentamista. Tarvitaan myös asennetta, että rajat on tehty rikottaviksi, sekä rohkeutta investoida koneisiin, laitteisiin ja ihmisiin. Delva tekee tätä kaikkea määrätietoisesti ja meillä on jatkuvasti hankkeita vireillä. Vahvat juuremme valmistavassa teollisuudessa takaavat, että kehittäminen on teollisuuden tarpeista lähtevää ja mitattaviin hyötyihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tähtäävää. Investoinnit tuotantolaitteistoihin varmistavat sen, että lupaukset asiakkaille on pidettävissä ja Delva on osaltaan tukemassa yritysten siirtymää entistä kestävämpiin ja kansainvälisesti kilpailukykyisempiin ratkaisuihin. Todellisen kilpailuedun rakentaminen vaatii rohkeutta, visionäärisyyttä – ja samanhenkisiä kumppaneita.

Metallitulostaminen on pääomaintensiivistä valmistamista ja haastaa siksi voimallisesti alan uusia toimijoita. Delva sai vuodenvaihteessa myönteisen päätöksen laajaan hanketukihakemukseensa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hankkeessa on tuotettu Delva Oy:lle uutta teknistä tietoa ja osaamista 3D-tulostukseen ja sen oheistoimintoihin, investoidaan tuotantokapasiteettiin sekä kansainvälistytään. Tiedon ja osaamisen lisääminen liittyy vaativien materiaalien, kuten nikkeliteräs Inconel 939 tulostamisen ja jälkikäsittelyn kehittämiseen sekä tiettyjen, koneenrakennusta erinomaisesti uudistavien tulostettavien rakenteiden kehittämiseen ja tulostuksen simulointiin. Investointiin liittyvä hankeavustuksen osa koskee Delvan syyskuussa tiedottamaa koneinvestointia. Hanke jatkuu vuoden 2022 syyskuuhun asti.

Yhteistyö Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on Delvalla koettu jouhevaksi. Keskusteluyhteys on aina ollut rakentava ja avoin. Tällaisen tuen avulla on yritysten hyvä kasvaa ja kehittyä, vahvistaa kilpailukykyään ja menestyä, myös kansainvälisesti.