Vähemmällä ja viisaammin pidemmälle – Snowsus Delvan vieraana Pohjoinen teollisuus tapahtumassa 18.5.2022 klo 13

16.5.2022

 

Metallitulostus kiinteänä osana valmistuksen keinovalikoimaa luo uusia mahdollisuuksia. Sen avulla pääsemme vähemmällä ja viisaammin pidemmälle – kuten Snowsus, joka päätti hyödyntää metallitulostusta edistyksellisessä jousitusratkaisussaan. Metallitulostuksessa on tärkeää huolellisesti miettiä tavoiteltavan rakenteen lisäksi materiaali, sillä osuvalla materiaalivalinnalla voimme moninkertaistaa tulostuksesta saatavat hyödyt.

Snowsus Oy on uutta ja patentoitua moottorikelkan jousitusta kehittävä yritys. Se luo voimallisesti uusia ratkaisuja ja on innovoinut jousitukseen aiempaa keveämmän ratkaisun. Ratkaisu tuo merkittäviä etuja niin ekologisuuden, ajomukavuuden kuin elinkaarikustannustenkin näkökulmasta.

Delva on Snowsusin kumppani metallitulostekomponenteissa. Yhdessä yritykset ovat hioneet painon ja lujuuden suhteen optimoidun, visuaalisesti erinomaisen komponentin osaksi Snowsus:n ratkaisua.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa protojousitus rakennettiin työkaluteräs MS1:stä. MS1 on luja ja varsin edullinen materiaali, joka tässä tapauksessa antoi pohjan ratkaisun toimivuuden arvioimiseen ja on lisäksi helposti hitsattavissa kiinni kelkan muihin rakenteisiin. Seuraavassa vaiheessa päästään keventämään ratkaisua muilla materiaaleilla kuten titaanilla. Hyödynnettäessä titaanin lujuusominaisuudet ratkaisusta voidaan rakentaa kustannustehokas ja vähentää jousituksen massaa entisestään.

Yleisesti voidaan sanoa, että mobiileissa ratkaisuissa painolla on suuri merkitys ja metallitulostus on tässäkin mahdollistaja. Varsinkin sähköistymisen myötä painon merkitys kasvaa; akkujen ja muiden sähkökomponenttien aiheuttama lisäpaino joudutaan kompensoimaan keventämällä muita komponentteja. Tämä on edellä kuvatun uuden ratkaisun ydinteemoja; sähköllä käyvien laitteiden kantama on suhteessa sen painoon ja akkujen varauskapasiteettiin. Keveissä maastokulkuneuvoissa painon karsiminen on luonnollisesti järkevää ja merkityksellistä myös ympäristökuormituksen kannalta.

 

Snowsus on Pohjoinen Teollisuus tapahtumassa tavattavissa ständillämme 714 keskiviikkona 18.5. kello 13. Tule kuulemaan ja kyselemään Snowsusin hankkeesta ja metallitulostuskokemuksista. Tervetuloa!

Lisätietoja: Marja-Leena Mäkinen p. 050-4317034