3 tapaa säästää rahaa ja ympäristöä metallin 3D-tulostuksen avulla – tämä kiinnostaa myös asiakkaitasi

Metal 3D printing and sustainability goes hand in hand

20.6.2022

Ympäristön kannalta kestävä toiminta on muodostumassa yhdeksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä. Yritykseltäsi vaaditaan ympäristön huomioivia prosesseja, tuotteita ja palveluja. Hiilijalanjäljestään tarkasta yrityksestä ovat asiakkaiden lisäksi kiinnostuneet myös sijoittajat ja potentiaaliset työntekijät. Hiilikädenjälkeä asiakkailleen määrätietoisesti kasvattava yritys rakentaa itselleen merkittävää ja pysyvää kilpailuetua. Lisäävä valmistus, eli arkikielessämme 3D-tulostus, tukee tätä pyrkimystä monella tavalla. Seuraavaksi avaamme erityisesti 3D-metallitulostamisen mahdollisuuksia.

Yritysvastuunäkökulma ja kestävä kehitys ovat kiinteä osa menestyneiden yritysten arvopohjaa ja strategiatyötä. Sen lisäksi, että yrityksissä tiedostetaan muutoksen välttämättömyys, kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen osataan nähdä mahdollisuutena tulokselliseen liiketoimintaan. Aito pyrkimys kestävyyteen edellyttää meiltä kaikilta valmiutta muuttaa perinteistä ajatteluamme, oppia ja kehittää jatkuvasti tekemistämme. Tulostaminen teknologiana auttaa pääsemään pidemmälle.

Kestävä kehitys kattaa ympäristön lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Tarkastelua tehdään usein myös kulttuurisen ulottuvuuden osalta. Tässä kirjoituksessa keskitymme erityisesti ympäristöön ja sen kautta taloudelliseen näkökulmaan. Oppaastamme Metallin 3D-tulostus on kypsä tuotantoteknologia, joka nostaa kilpailukykysi uudelle tasolle ja aiemmin ilmestyneestä artikkelistamme Pyrkimykset kestävään kehitykseen hyötyvät 3D-tulostamisesta löydät myös näkemyksiä metallitulostuksesta kestävän kehityksen myötävaikuttajana.

 

Metallitulostuksella kestäviä, korjattavia ja kierrätettäviä rakenteita

Kierrätys on osa metallitulostuksen prosessia

Kiertotalous lähtee perusperiaatteesta, jonka mukaan jäte suunnitellaan pois. Tuotteista suunnitellaan kestäviä ja korjattavia. Tavoitteena on, että materiaali pysyy käytössä arvoaan menettämättä mahdollisimman kauan. Kun tämä tie on kuljettu loppuun, materiaali kierrätetään muuhun käyttöön.

Metallitulostus tukee näitä tavoitteita lukuisilla tavoilla. Rakenteissa käytetään mahdollisimman vähän materiaalia – vain juuri sen verran kuin tarvitaan. Valmistusprosessi minimoi hukan ja raaka-aine on prosessissa suoraan kierrätettävää. Lisäksi rakenteet ovat äärimmäisen kestäviä, tulostamalla korjattavia ja elinkaarensa lopussa yhdestä materiaalista valmistettuna tehokkaasti kierrätettäviä. Metallitulostus on tuotantomenetelmänä materiaalia ja energiaa säästävää, sen avulla ratkaisut toteutetaan vähemmällä, viisaammin ja tehokkaammin. Kaikella tällä pienennetään hiilijalanjälkeä.

 

Metallitulostaminen pienentää hiilijalanjälkeä ja kasvattaa hiilikädenjälkeä

Eteenpäin katsova yritys ei tyydy hiilijalanjälkensä pienentämiseen, vaan tähtää korkeammalle. Kun yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään.

Metallin 3D-tulostuksessa monimutkaisenkaan kappaleen valmistus ei lisää kustannuksia. Metallitulostuksen avulla tuotetaan ratkaisuja, jotka käytössä kevyinä, virtaviivaistettuina rakenteina vähentävät merkittävästi energiankulutusta ja vievät vähemmän tilaa. Kokoonpantujen osakokonaisuuksien tulostaminen yhtenä kappaleena ja esimerkiksi optimoitujen hydrauliikkakomponenttien tulostus vähentää tiivistystarpeita ja poistaa vuotoriskejä. Metallitulostus tarjoaa mahdollisuuden viedä kaasujen ja nesteiden virtausoptimointi aivan uudelle tasolle ja parantaa näin hyötysuhdetta. Kaikki nämä hyödyt on mahdollista moninkertaistaa asiakkaan kokonaisratkaisuissa.

Komponentin keventäminen mahdollistaa usein myös muiden rakenteiden keventämisen, kuten myös käyttölaitteiden pienentämisen johtaen säästöihin investointivaiheessa ja käytössä. On myös paljon rakenteita, joissa perinteistä valmistusta ja 3D-tulostusta yhdistämällä saavutetaan merkittävää kustannusetua.

Metallitulostuksen tuoma muodon vapaus asiakkaan komponenteissa avaa täysin uusia teknisiä ratkaisuja ja siten kasvattaa hiilikädenjälkeä edelleen. Onkin perusteltua miettiä, minkälaisia uuden sukupolven ratkaisuja yrityksen tuoteperheisiin on kehitettävissä 3D-tulostusta hyödyntäen. Yhtä lailla tulostuksen mahdollistamat rakenteet voivat avata uusia, hiilikädenjälkeä tuottavia sovelluksia, joilla saadaan aikaan myös uutta, kestävää liiketoimintaa.

 

Varaosien tulostaminen vähentää logistiikkakuluja ja minimoi varastotilan tarpeen

3D tulostus vähentää logistiikkatarpeita ja varastointia

Metallitulostuksella korvataan lukuisten osien kokoonpanot tulostamalla yksi yhtenäinen komponentti. Tämä tuo teknistä etumatkaa ja IPR-suojaa, vähentää logistiikan luomaa ympäristökuormitusta sekä säästää aikaa ja rahaa valmistus- ja toimitusketjussa. Valmistus lähellä käyttöä vähentää kuljetustarvetta ja siten kuormitusta entisestään. Tilausrivien vähentäminen tuo tehokkuutta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Voit lukea eräästä esimerkistä artikkelistamme Metallin 3D-tulostus – vähemmällä, viisaammin, tehokkaammin.

Metallitulostuksella valmistamme sinulle monenlaisia varaosia ja näin pidennämme tuotteesi käyttöikää. Varaosiesi varasto voi hyvin olla digitaalinen ja saat sieltä osat 3D-tulostamalla käyttöön nopeasti, joten voit vähentää fyysistä varastotilaa ja potentiaalista hukkaa. Jos mallia ei ole olemassa, skannaamme ja mallinnamme komponenttisi, teemme rikkoutuneesta digitaalisesti ehjän ja tulostamme tiedostosta varaosan. Parhaimmillaan varaosa on aiempaa paljon parempi ja tuo kestävyyttä olemassa olevaan ratkaisuun. Tällaisesta tapauksesta kertoo muun muassa materiaalioppaamme esimerkki. Tulostus mahdollisti paremman rakenteen ja Inconel 718 materiaalin käytön, jolloin kulumis- ja rikkoutumisongelmiin saatiin kerralla selkeä parannus. Samalla valmistuksen haasteita saatiin ratkottua.

 

Tehdään tulostamalla tulosta

 

On perusteltua sanoa, että metallitulostus tuo kestävyyttä valmistavaan teollisuuteen. Tämä pätee koneita ja laitteita tuottaviin yrityksiin, prosessiteollisuuteen sekä kaiken kattavaan huolto- ja korjaustoimintaan.

Kuten edellä on myös tuotu esiin, kestävyys on vahvassa yhteydessä liiketoiminnan tuloksellisuuteen: Kestävillä ratkaisuilla tehdään tulosta. Edellä kertomillamme argumenteilla haluamme herättää ajatuksia ja keskustelua yrityksessänne. Keskustelemme mielellämme kanssanne tavoista, joilla juuri teidän organisaationne voisi edistää positiivista kehitystä.

Lue oppaastamme lisää siitä, miten metallin 3D-tulostus nostaa kilpailukykysi uudelle tasolle.

 

Ota yhteyttä: