Suuttimet ja polttimet – etumatkaa metallin 3D-tulostuksella

Burner design, 3D-

28.12.2022

3D-tulostamisen tarjoama muodon vapaus auttaa suunnittelijat luomaan suuttimet, polttimet ja muut vastaavat rakenteet pyrkien parhaisiin mahdollisiin hyötyihin käytössä. Metallin 3D-tulostuksella valmistus ei enää rajoita toteutettavaa muotoa ja rakennetta. Mutta myös perinteisillä valmistusmenetelmillä on paikkansa toteutuksissa.

3D-tulostus tuo erilaisten kanavistojen, suutin- ja poltinrakenteiden suunnitteluun uusia ulottuvuuksia. Uusilla rakenteilla voidaan aikaansaada aiempaa tehokkaampi jäähdytys esimerkiksi suuttimeen. Komponentin läpi vietävien aineiden sekoittuminen voidaan tehdä entistä paremmaksi ja sekoitus on suunnattavissa hyvin tarkasti kohteeseensa. Vaikutukset lopputulokseen voivat olla mullistavia.

Lisäävän valmistuksen mahdollistaman virtauksen optimoinnin ansiosta uudet ratkaisut nopeuttavat prosesseja ja parantavat prosessien laatua aiempiin verrattuna. Tuottavuutta voidaan kasvattaa, materiaalin käyttöä ja jätteiden määrää vähentää. Tulostaminen mahdollistaa osien merkittävän keventämisen ja pienentää tilantarvetta.

Nämä mahdollisuudet ovat niin koneenrakentajien ja laitevalmistajien kuin prosessiteollisuuden toimijoiden ulottuvissa. Uutta luodessa rajoittaa mahdollisuuksia vain mielikuvitus. Mutta myös olemassa olevien prosessien kehittämisessä metallin 3D-tulostus on jo lunastanut paikkansa.

 

Inconel ja muut vaativien kohteiden materiaalit

Oikea materiaalivalinta lisää tulostuksella saavutettavia etuja. Tulostettavien materiaalien kirjon avulla 3D-tulostusta voidaan hyödyntää laajasti eri kohteissa. Metallitulostus mahdollistaa teollisuudelle sellaisten materiaalien hyödyntämisen, joiden työstäminen ei joko teknisesti tai taloudellisesti ole aiemmin ollut kiinnostavaa.

 

3D printed nozzle

 

Esimerkiksi nikkeliseos Inconel, jota on monta tyyppiä, sopii kuumiin ja merkittävää korroosioriskiä omaaviin paikkoihin useita muita materiaaleja paremmin. Kuuman kesto vähentää myös tarvetta jäähdytykseen.

 

Lue lisää tulostettavien materiaalien mahdollisuuksista ja valinnasta oppaastamme.

Inconelin ominaisuuksista ja sovelluskohteista voit lukea materiaalisivuiltamme.

Metallitulostus ottaa paikkansa

Vaativan suutin- tai poltinratkaisun ydin on metallitulostettu komponentti. Sen valmistettavuus on tyypillisesti 3D-tulostamalla perinteisiä menetelmiä parempi, sillä valmistus tapahtuu kerros kerrokselta ainetta lisäämällä. Kun 3D-tulostukseen liittyvät suunnittelusäännöt on huomioitu, voidaan monimutkaisetkin sisärakenteet toteuttaa ongelmitta.

Kun kymmenien kokoonpantavien osien sijaan tulostetaan kaikki toiminnallisuus yhdessä rakenteessa, vähennetään kokoonpanotarvetta, muita työvaiheita ja logistiikkaa. Siten lyhennetään toimitusketjua ja säästetään aikaa ja rahaa.

Parhaimmissa tapauksissa me Delvassa olemme käyttäneet useita muita tekniikoita, kuten hybriditulostusta, hitsausta, koneistusta, putkien taivutusta ja kokoonpanoa. Lopputulos on teknisesti ja taloudellisesti optimoitu ratkaisu.

 

3D-tulostus tuo kustannusetua

Optimoiduilla rakenteilla ja mietityillä materiaalivalinnoilla metallin 3D-tulostus tuo usein säästöjä kappaleiden hankintahinnoissa. Kokonaishyötyä kannattaa kuitenkin tarkastella koko toimitusketjusta ja läpi komponentin elinkaaren. Muun muassa paremmasta jäähdytyksestä, saumattomuudesta ja valittavista, omaa luokkaansa olevista materiaaleista johtuen lopputulos on kestävämpi ja luotettavampi.

Elinkaarinäkökulma on tärkeä, sillä metallitulosteita voi myös tietyin edellytyksin korjata. Vaikka metallin 3D-tulostamisella voimme merkittävästi vähentää osien määrää ja kokoonpanon tarvetta, eivät tulosteet kuitenkaan ole elinkaarensa päässä pois heitettäviä. Tulosteita korjataan tulostamalla, digitaalisuus on hyödynnettävissä ja näin pidennetään komponenttien elinkaarta. Hybriditulostuksesta voit lukea lisää täältä.

Hyödyt ovat rahassa mitattavia ja toteuttavat myös kestävän kehityksen tavoitteita. Niitä yhä useampi yritys tarkastelee tiiviisti taloudellisen tuloksensa rinnalla.

 

3D-tulostuspalvelu on tavoitteellinen kumppanisi

Muodonvapauden ansiosta tulostettaviin suuttimiin, polttimiin ja vastaaviin rakenteisiin voidaan ketterästi suunnitella laajasti hyödyllisiä toiminnallisuuksia. Kun tuote toteutetaan 3D-tulostamalla, rakennetta rajoittaa korkeintaan kykymme luoda uusia ratkaisuja, ei valmistusmenetelmä.

Laskenta ja simulointi ovat olennainen osa kehitysprosessia. Rakenne luodaan tulostuksen ja virtaussimuloinnin avulla. Tämä ei poista, mutta selkeästi vähentää testauksen tarvetta ja siten kustannuksia sekä nopeuttaa kehitysprosessia. Delva on myös osaava simulointikumppanisi.

 

Virtausoptimoinnilla kehitetään parempia ratkaisuja.

Tuotekehitysprosessit nopeutuvat ja säästöjä syntyy, kun tulostetaan alustallinen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja testattavaksi kerralla. Tulostamalla tämä on ketterää ja kustannustehokasta ja perusteellinen testaaminen tuo hyötyjä pitkällä tähtäimellä.

 

3D-tulostaminen on jo laajasti käytössä

Delvan asiakkaat ovat menestyksekkäästi lisänneet suutinratkaisujensa tehokkuutta ja kestävyyttä teollisuustason 3D-tulostusta hyödyntämällä. Tämän artikkelin mallikuvat havainnoivat lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia suutintoteutuksissa. Kannattaa vilkaista myös näistä sovelluksista tekemämme esitys täältä.

 

3D-tulostuspalvelu kuten haluat

Delva haluaa olla osa asiakkaan kehittyvää arvoketjua ja tuoda osaamisensa teollisuuden uudistamiseen. Delva palvelee kaikissa tulostamiseen liittyvissä asioissa ja hyödyntää aktiivisesti simulointia valmistuksen tukena.

Delvan palveluketju

Me delvalaiset uskomme, että vähemmän on enemmän kaikessa paitsi tulostettavien metallien ja verkostokumppanien määrässä. Delva tarjoaakin Suomen laajimman materiaalivalikoiman metallitulostamiseen ja kehittää jatkuvasti osaavaa yhteistyöverkostoa. Delvan näkemyksen mukaan verkosto monipuolistaa asiantuntijuutta ja lisää resursseja sekä joustavuutta. Kuitenkin asiakas saa aina halutessaan ratkaisunsa yhdestä pisteestä, Delvalta.

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan mistä aloitetaan.

www.delva.fi.